Commissies

  Commissie houding en gedrag
  * vacature
  * vacature
  * vacature

   Commissie communicatie en evenementen
  * vacature
  * vacature
  * vacature
 
  Commissie accommodatie, materiaal en bar
  * vacature
  * vacature

   Commissie voetbal
  * F. Zorg
  * K. Buurman

   Commissie sponsoring en fondsenwerving
  * F. Zorg

   Kas commissie
  * H. IJzerman
  *
  *