In Gouda spelen de voetbalverenigingen Jodan Boys en GSV een belangrijke rol in de sociale samenhang van de wijk Oosterwei. Door het aanbieden van jeugdvoetbal, G-voetbal, Senioren en Dames voetbal is er sportief gezien een breed aanbod. Met Sportiviteit en Respect als uitgangspunt proberen de verenigingen bewust een basis te leggen zodat kinderen samen leren spelen en spelers samen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag en het gedrag van de ander.
In de eerste helft van 2013 hebben de besturen van de Jodan Boys en GSV samen met Sportpunt Gouda, gesproken over de toekomst van “Sportcomplex Oosterwei”. Gezocht is naar een betere afstemming in het sportaanbod en de waarborging daarvan. Hierbij is gekeken naar de relatie met de wijkontwikkeling en de ontwikkeling bij de verenigingen zelf.

Welke vraagstukken spelen er rondom sportcomplex Oosterwei?:
1e door een tekort aan velden en kleedruimten heeft Jodan Boys een wachtlijst met meer dan honderdvijftig adspirant spelers uit de wijk die nauwelijks aan de beurt komen.
2e door een tekort aan velden is het programma van Jodan Boys op zaterdag lang en intensief. De laatste wedstrijden zijn vaak pas om 18.30 pas afgelopen.
3e Daarentegen krimpt, mede door de ontwikkeling van de wijk met gedwongen verhuizing van bewoners, het ledenaantal van GSV op de zaterdag. Deze ontwikkeling maakt dat GSV zich vooral wil richten op recreatief voetbal op zondag. GSV wil daarom in het seizoen 2013-2014 stoppen met gehandicapten voetbal en jeugdvoetbal. Hierdoor dreigen voetballers uit de wijk buiten de boot te vallen.

Het resultaat van de gesprekken:
Met oog voor de behoefte in de wijk en de belangen van de verenigingen zijn in goed onderling overleg de volgende afspraken gemaakt:
* het gehandicapten voetbal wordt met ingang van het seizoen 2013-2014 een nieuwe geleding binnen de Jodan Boys.
* Jeugdleden van GSV kunnen zich laten inschrijven bij de Jodan Boys. Ze komen dan wel eerst op de wachtlijst.
* GSV blijft als zelfstandige vereniging bestaan en zal op zondag recreatief blijven voetballen.
* gedurende het seizoen 2013-2014 werkt Jodan Boys een plan uit om de wachtlijsten weg te werken,
* Jodan Boys wordt m.i.v. september 2013 hoofdhuurder van de drie velden op het GSV complex, GSV huurt velden (en wellicht kleedkamers) van Jodan Boys,
* De verenigingen blijven verantwoordelijk voor de eigen opstallen.

De besturen van Jodan Boys en GSV zijn blij met de gevonden oplossingen. Voor de zaterdagleden van GSV is zo een aanvaardbare oplossing gevonden, en er is een duidelijke splitsing tussen voetbal op zaterdag en op zondag, zonder dat sprake is van concurrentie.