Lidmaatschap

  Aanmelden bij GSV
Het aanmelden van leden gaat via het inschrijfformulier op deze site. Dit formulier gaat naar de betreffende groepsleider die kijkt of er bij een team plaats is.
Wanneer u officieel als lid bent opgegeven, krijgt u een factuur thuisgestuurd. Tevens krijgt u een lidmaatschapskaart. De contributie wordt door middel van automatische incasso geïncasseerd. Hiervoor dient een machtigingsformulier te worden ingevuld. Het seizoen loopt van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019. Afmelden dient te geschieden vóór 31 mei. Daar spelende leden ook lid van de KNVB moeten zijn moeten wij de KNVB een bijdrage betalen per lid. Voor leden die na 31 mei afmelden wordt dit bedrag toch door de KNVB geïncasseerd en wij krijgen dat niet meer terug. Wij zullen dat dan ook doorberekenen. Daarnaast moeten vanaf het seizoen 2006/2007 alle spelende KNVB- leden vanaf de D- pupillen in het bezit zijn van een spelerspas. Ook hieraan zijn kosten verbonden. In verband hiermee dient een bedrag aan inschrijfgeld te worden betaald van € 15,- Bij aanmelding dient dit bedrag te worden voldaan en tevens een pasfoto te worden ingeleverd. Tevens is bij aanmelding van leden van 16 jaar en ouder een kopie van het identiteitsbewijs nodig.

Nieuwe leden dienen een inschrijf formulier in te vullen. Door op link hier te klikken kunt u het formulier downloaden.

U kunt het formulier, met 15 euro inschrijfgeld voor spelende leden, inleveren in de brievenbus of in de kantine of opsturen naar: GSV, t.a.v. de ledenadministratie, Sportlaan 585, 2806 HR Gouda.(voorheen Sportlaan 85a)

De inschrijving wordt pas officieel na bevestiging van de ledenadministratie en het invullen van de contributiemachtiging. U kunt het formulier hiervoor downloaden door hier te klikken. De contributie wordt na aanmelding met ingang van augustus per maand geïnd.

Lidmaatschap GSV
GSV is als voetbalvereniging opgericht in 1913. De velden en de accommodatie bevinden zich aan de Sportlaan te Gouda.

De vereniging maakt het mogelijk om de leden wekelijks te laten trainen en wedstrijden te laten spelen.Dit gebeurt onder leiding van vrijwilligers.

De senioren (>18 jaar) spelen de wedstrijden op zondag. Ook dit is in principe om en om thuis en uit.

Daarnaast wil de vereniging ook de mogelijkheid bieden om recreatief voetbal te spelen buiten competitie verband. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden.

Aanmelden als niet spelend lid
Wanneer u de vereniging een goed hart toedraagt en iets voor de vereniging wilt doen, kunt u zich inschrijven als niet spelend lid.