OMGAAN MET GEGEVENS: PRIVACYVERKLARING GSV

* Via de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is het doel om transparant en zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens.
* De Goudse Sport Vereniging (GSV) wil dit ook en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de vereniging. Om dit concreet te maken heeft GSV een Privacyverklaring opgesteld.
* In deze verklaring kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, bewaren enz.
* U kunt de PRIVACYVERKLARING in pdf downloaden
Klik hier om te downloaden

* Tenslotte is voor bepaalde toepassing van hun gegevens voor de leden een Toestemmingsverklaring opgesteld.
Hiervan is een voorbeeld te vinden onder Downloads bij Gedragscodes op de website.