De geschiedenis van G.S.V Gouda

Navigeren


Hoe het begon 1913 - 1922

Het is allemaal begonnen op de Bodegraafsestraatweg, let wel, OP de Bodegraafsestraatweg. Met een tennisballetje werd in het jaar 1913 druk de voetbalsport beoefend door een aantal jongemannen die zich om de een of andere reden liever op deze manier vermaakten, dan zich aan te sluiten bij een van de vier bestaande verenigingen. Olympia, Gouda (toen nog Excelsior) T.O.P. en De Struis: vier voetbalverenigingen waarvan men geen lid kon of wilde worden. In het bijzonder was het in die dagen moeilijk om lid te worden van onze zustervereniging Olympia, "de vereniging der beter gesitueerden". Omdat men zich aangetrokken voelde tot echte wedstrijden namen enkelen het initiatief om de voetbalsport wat meer gereglementeerd te gaan beoefenen. In Hollandia (het vroegere café De Beursklok) vond de oprichtingsvergadering plaats. De heren W.F. de Rotte, J. van Leeuwen, W. Matse en Schotborgh waren de initiatiefnemers. De splinternieuwe vereniging werd als " De Zwaluwen " ten doop gehouden. Een der eerste punten die op de vergadering werd behandeld was de vaststelling van de contributie. Een voorstel, om deze te stellen op 10 cent vond geen genade. Uiteindelijk kwam men overeen dat men in de toekomst ingeschreven kon worden voor de somma van 7 cent per week. Met deze vergadering was een zeer belangrijk punt bereikt. Men was geen straatvoetballer meer, men was nu officieel voetballer. Al spoedig werd een terrein gevonden, tussen het struikgewas aan de Nieuwe Vaart lag een stuk terrein dat meer leek op een vuilnisbelt dan op een voetbalterrein. Voor wat men tegenwoordig een verwaarloosde knollentuin zou noemen had de eigenaar een pacht bedongen van ƒ 7,50 per week. Een zeer hoog bedrag. Deze huur was wel een knelpunt want al snel bleek dat die uitgave te hoog was. Alle ogen waren gericht op G.S.V. en er moesten meer inkomsten komen dan de wekelijkse contributie. G.S.V. had een kantoorbediende in zijn midden en die ging met een kruiwagen als vervoermiddel, frisdranken kopen in een kruidenierswinkeltje om door te verkopen op het terrein. Uiteraard was de winst voor de vereniging. Aanvankelijk beperkte men zich tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden zoals tegen de Schoonhovensche sportclub, Ammerstol en Krimpen aan de Lek. Een wapenfeit uit de eerste dagen van het bestaan was een wedstrijd tegen het Rotterdamse Xerxes. Op 2e Paasdag speelden 11 Goudse Zwaluwen tegen die heel grote broer met die sterke naam. Het toenmalige veld van Xerxes (zo vertelde ons een der oprichters van de Zwaluwen, dhr W.F. de Rotte) had een hoogteverschil van een kleine 3 meter. Bij de loting ging het er dus tevens om wie tegen de hoogte op moest tornen om bij het doel van de tegenstander te komen. Omtrent de uitslag is bestaat geen volle zekerheid meer. Het werd echter een eervolle nederlaag, 2-1 of 3-1 zegevierden de Rotterdammers over de Gouwenaars.

Het eerste elftal van GSV

Het eerste elftal van GSV 21 juni 1913 De toetreding tot de Goudse voetbalbond deed het ledenaantal aanzienlijk toenemen. Er werd met afwisselend succes in de Goudse bond gespeeld. Diverse malen werden het 1e en het 2e elftal kampioen maar promotie naar de KNVB was er niet bij. Het velden probleem was voor G.S.V. een drama. De naam de Zwaluwen werd wel eer aan gedaan want G.S.V. vloog van het ene terrein naar het andere. In een paar jaar werd er verhuisd van de Nieuwe vaart naar de Winterdijk, Voorwillens, Achterwillens, Bloemendaal, Rotterdamsedijk, Kanaaldijk en weer naar de Winterdijk. Tussen alle verhuizingen door had in November 1917 nog een fusie plaats tussen " Allen Weerbaar " en " De Zwaluwen ". De naam van de vereniging werd G.S.V. en de clubkleuren bleven groen wit. 1923 - 1932 Die goeie ouwe slechte tijd, toen een pakje sigaretten - Pirate en Flag - tien cent kostte en een paar voetbalschoenen met stalen neus 5 gulden, wel een verschil met 2002. Het bestuur sloot het boekjaar 1933 af met een tekort van ƒ 167,28 en constateerde dat er nog anderhalf jaar nodig was om van de schuld van ƒ 225,- af te komen. De exploitatie van de bar had veel onder de malaise te leiden, ook hier moest de vereniging een veer laten. Aan spelmateriaal werd ƒ 87,45 uitgegeven, trainer ƒ 221,98 en aan bodegeld ƒ 76,21.

De eerste kantine van GSV

In 1922 begon de eerste kantine van G.S.V. haar eerste gestalte te krijgen in de vorm van een klein keetje aan de Winterdijk. Jo de Pater, aan de rechter zijde beheerde deze eerste kantine. Het bestuur zag zich genoodzaakt om de grootst mogelijke bezuinigingen door te voeren, maar hoe wisten zij zelf niet, 1932 was iets voordeliger geweest met een winst van ƒ236,88. Dat stemde het bestuur tot grote vreugde, ondanks het feit dat minstens dertig leden werkloos waren, en voor verlaagde contributie in aanmerking kwamen. De recettes vielen mee: ƒ469,37. Zo was het al die jaren in mineur maar toch gingen de G.S.Vers met veel moeite en pijn door, een doorzettingsvermogen dat uniek was in de historie van G.S.V. Terreinknecht, een benaming die uit de tijd is. Het is misschien wel de belangrijkste medewerker, een post waar een groot deel voor het goed verloop van van alles en nog wat van afhankelijk is.

Terreinknecht Janus Goris
JANUS GORIS terreinknecht rond 1930

1933 - 1942

Rond de jaren 1935 was de vereniging uitgegroeid tot 5 senioren en 2 juniorenelftallen. In deze periode werd er door het toenmalige bestuur veel gedaan, om meer junioren aan te trekken. In Kort-Haarlem bestonden in die tijd vele straat clubjes. Deze clubs weden door de bestuursleden afgestroopt, om de jongens over te halen lid van G.S.V. te worden. Dat lukte vrij aardig met als gevolg, dat er steeds meer junioren bij kwamen. Het vriendenclubje G.S.V. van welleer, begon een grote club te worden. Het eerste elftal dat, in het seizoen 1932/1933 kampioen van de 4e klasse was geworden, wist zich in de daarop volgende jaren uitstekend in de 3e klasse te handhaven, het elftal speelde goed voetbal, dat steeds meer publiek begon te trekken. Wie herinnert zich niet al die gebroeders, die dat elftal bevolkten? Gebroeders Slaman, lakerveld, Brem, en Nuvelsteijn. Allemaal broers, die G.S.V. een gevreesde tegenstander maakten. Op het terrein aan de Bodegraafsestraatweg waar G.S.V. sedert 1929 gehuisvest was, werd met ƒ 2500,- geleend geld een accommodatie opgebouwd. Er kwam een kleed en waslokaal, een bar en een schutting om het veld. Deze schutting viel echter in de oorlogsjaren 1940/1945 ten prooi aan de noodkacheltjes. De bar en het kleedlokaal konden aan de slopershanden ontsnappen door de nachtelijke waakdiensten van enkele G.S.V.ers, die er voor gezorgd hebben dat niet de gehele accommodatie in de kachel verdween. Aan het eind van de dertiger jaren degradeerde het eerste elftal weer naar de 4e klasse. Inmiddels, was in 1940 de 2e wereldoorlog uitgebroken. 5 bange jaren voor Nederland en G.S.V. lagen voor de deur. In het 2e oorlogsjaar, 1941, werd het eerste wederom kampioen van de 4e klasse. De daarop volgende promotiewedstrijden werden gewonnen, met als resultaat dat G.S.V. in de 3e klasse uitkwam. Ook werd er in deze eerste oorlogsjaren, buiten de competitie om, door G.S.V. deelgenomen aan de strijd om de K.N.V.B. beker. Rond het oorlogsjaar 1943 brak er voor G.S.V. een moeilijke periode aan. veel spelers van de seniorenelftallen moesten op last van de bezetter, in Duitsland gaan werken.

Het eerste elftal competitie 1932/1933
1e elftal competitie 1932/1933 kampioen 4e klasse staand vlnr.: W. Bakker, D Starreveld, H. Lakerveld, A. Lakerveld, H. van Harten, P, Nuvelsteijn, H. van Noort, L. Rietveld, P. Slaman, en A. Wemmers. Zittend vlnr.: W. Slaman, H. Brem, H. de Riet, F. Nuvelsteijn, en C. Brem.

1943 - 1952

In het seizoen 1943 werd het voor G.S.V. en vele andere verenigingen bijzonder moeilijk om de zaak draaiende te houden. Daarom werd er door de KNVB een noodcompetitie in het leven geroepen om de zaak zo goed mogelijk draaiende te houden. Veel leden van G.S.V. moesten toen naar Duitsland voor de arbeidsinzet. De Weermacht maakte in die periode gebruik van het G.S.V. terrein. Het jaar 1944 was een rampjaar voor G.S.V. door een geweldige storm werden de opstallen vernield. Maar G.S.V. zou G.S.V. niet zijn als het ook deze klap niet te boven zou zijn gekomen. Gelukkig waren er ook mooie momenten zoals het leggen van de eerste steen der nieuwe accommodatie aan de Bodegraafsestraatweg, door het toenmalig jongste lid, Jan Groeneweg ( 5 jaar oud ) Hard werd er gewerkt en op 20 Augustus 1949 kon de vlag in top om het veld te openen. Verheugende berichten kon men ook horen in het jaar 1951 - 1952. Toen zelfs het derde elftal naar de reserve derde klasse van de KNVB. Drie elftallen van G.S.V. kwamen vanaf die tijd uit in de grote bond.

1953 - 1963

1953 was behalve het jubileum een dramatisch jaar met degradaties van diverse elftallen. In 1954 stelde het bestuur een oefenmeester aan die zelfs nu nog een naam heeft die klinkt als een klok, namelijk de heer R. Gosens. al tijdens zijn eerste seizoen boekte hij een prima resultaat. Het jaar daarop werden zowel het 1e als het 2e kampioen, het 1e promoveerde na een promotiewedstrijd naar de 3e klasse.

1963 - 1972

De jaren zestig begonnen voor G.S.V. eigenlijk niet zo geweldig. Vooral bestuurlijk niet, en omdat de beste prestaties altijd worden voorbereid van achter de bestuurstafel, was er aanvankelijk ook op voetbalgebied niet zo geweldig veel te melden. Het volledige bestuur legde het bijltje er bij neer wat betekende dat G.S.V. van de een op de andere dag stuurloos rondzwalkte. Gelukkig namen een paar oudgedienden van G.S.V. de draad weer op en mensen als een Kapteijn, Brem, Groeneweg sr., Veenstra, Broekhuisen en de Bootjes werden bereid gevonden het roer in handen te nemen. Dit bestuur later aangevuld met van Asten en Hordijk bleek in staat te zijn om te zorgen voor misschien wel de succesvolste voetbaljaren van G.S.V. Maar niet alleen op voetbalgebied zou gepresteerd worden, ook de accommodatie werd aangepakt, een nieuwe kleedkamer en een echte bestuurskamer waren het resultaat. Het 1e elftal van G.S.V. ( dat nog steeds wordt gezien als het beste Goudse team aller tijden ) Promoveerde binnen de kortste keren naar de 1e klasse.
Na dit prachtige succes volgde in 1967 nog een eervolle uitnodiging van het grote Ajax. Een week voor de Europacupfinale tegen Real Madrid, zagen zij in G.S.V. een prima sparringspartner. Michels zelf nam contact op met G.S.V. en op 17 September 1967 had in het sportcentrum van Zeist de ontmoeting plaats. Ajax, voltallig met ene Johan Cruijf, Piet Keizer en alle andere grootheden uit die tijd in de ploeg. Helaas voor G.S.V. moesten zij het hoofd buigen, 9-0 was de eindstand.

1973 - 1988

G.S.V. had haar oog gericht op het nieuwe complex in bloemendaal waar nu Gouda speelt. Ook Olympia had een claim gelegd op de bloemendaalse velden. ( Gouda ), toen gehuisvest aan de nieuwe vaart verkeerde in moeilijkheden voor wat betreft de ledenaanwas, gezien de gevaarlijke bereikbaarheid van voornamelijk pupillen. De kaarten werden geschud, G.S.V. ging naar Bloemendaal en Olympia verkreeg de 2 velden van G.S.V. waardoor een prachtig sportcomplex voor de Olympianen ontstond. Het was het gesprek van de dag in Gouda. G.S.V. was duidelijk uit zijn jasje gegroeid aan de Bodegraafse straatweg en een uitbreiding naar 3 velden in oosterwei was een welkome uitkomst het gehele jaar door werden er besprekingen gevoerd met het Goudse college en tijdens de algemene ledenvergadering in 1974 gaven de leden haar fiat aan de verhuizing naar oosterwei. Op 12 januari 1974 ging de eerste paal de grond in.

De eerste paal op het nieuwe complex

Erelid J.C. Kapteijn sloeg deze eerste paal, en aannemersbedrijf van de Velden kon aan de slag. Zoals gebruikelijk werd de gehele afbouw door de leden zelf gedaan, ondanks het feit dat enkele jaren daarvoor nog een nieuw ( home ) aan de straatweg was neergezet. De zelfwerkzaamheid waardoor G.S.V. bekent is geworden, lukte onder aanvoering van voorzitter P.R. Prevo ook weer in Oosterwei. In het 1973 werd het eerste elftal wederom kampioen en promoveerde naar de derde klas. In 1974 werd voor het eerst een sponsorcontract afgesloten. Bandenhandel van Dijk schonk trainingspakken waarop haar naam was afgedrukt. In die tijd was dat nog bijzonder er werd in het gehele amateurvoetbal de basis gelegd voor veel van dergelijke overeenkomsten.